Krótkie opisy poszczególnych badań laboratoryjnych

Morfologia – badanie, które pozwala ocenić ogólny stan zdrowia w oparciu o liczbę i wygląd różnych typów komórek krwi, tj. czerwonych, białych oraz płytek (odpowiedzialnych za krzepliwość krwi). Wiele chorób powoduje na tyle wyraźne zmiany w morfologii krwi, że badanie to może być podstawą do rozpoznania m.in. anemii infekcji wirusowych lub bakteryjnych, niedoborów odporności, zaburzeń krzepnięcia oraz wielu innych.

OB (Odczyn Biernackiego) – badanie pomagające ocenić ogólny stan zdrowia oraz pozwala rozpoznać i monitorować przebieg ostrych i przewlekłych stanów zapalnych.

Mocz badanie ogólne – badanie to jest cennym źródłem informacji o stanie nerek i ewentualnym zakażeniu układu moczowego lub moczowo-płciowego

Glukoza –  jest podstawowym testem w diagnozowaniu cukrzycy oraz monitorowaniu jej terapii.

Cholesterol – ocena ryzyka rozwoju miażdżycy. W przypadku nieprawidłowego wyniku należy wykonać badanie poziomu wszystkich frakcji cholesterolu (Lipidogram).

Lipidogram– w skład tego profilu wchodzą cztery parametry, które służą ocenie stanu gospodarki lipidowej organizmu i są niezbędne w określaniu ryzyka rozwoju chorób układu krążenia, głównie miażdżycy.

Trójglicerydy – ich podwyższony poziom ma wpływ na podniesienie ryzyka zawału serca.

Próby wątrobowe (AST, ALT, ALP, GTP, BIL) – zestaw badań całościowo odzwierciedlających funkcje wątroby i dróg żółciowych.

Kwas moczowy – jego poziom oznacza się przy dolegliwościach stawowych, np. w diagnostyce dny moczanowej (atak zazwyczaj pojawia się po sytym posiłku połączonym ze spożyciem alkoholu) oraz kontroli jej leczenia, ale również w diagnostyce chorób nerek, a także w kontroli chemioterapii w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Kreatynina – badanie to jest wskazane do diagnostyki funkcji nerek, leczenia chorób nerek i monitorowania efektywności dializy. Podwyższone wartości tego parametru oznaczają problemy w funkcjonowaniu tego narządu i są podstawą do obserwacji, a następnie leczenia. Na podstawie tego parametru obliczamy GFR, czyli szybkość filtracji kłębuszkowej nerek, która najlepiej pozwala ocenić stopień wydolności nerek.

Żelazo – niski poziom żelaza może świadczyć o przewlekłej utracie krwi, niewystarczającej podaży żelaza lub jego złym przyswajaniu. konsekwencją niedoboru żelaza może być anemia.

TSH – Obniżone stężenia świadczyć mogą o nadczynności tego narządu, a podwyższone o jego niedoczynności. Regularne oznaczenia tego parametru stosuje się podczas monitorowania leczenia hormonami tarczycy.

Mocznik– podwyższone wyniki wskazują na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne bądź odwodnienie organizmu.

Amylaza, lipaza – badanie istotne w diagnostyce chorób trzustki

Proteinogram – badania pomocne w diagnostyce zaburzeń układu odpornościowego, chorobach nowotworowych i dysfunkcji wątroby.

Kał  – badanie ogólne – badanie w kierunku obecności pasożytów m.in. owsiki, glisty czy tasiemiec. Choroba wywołana pasożytami może objawiać się: bólami brzucha, brakiem apetytu, chudnięciem, nudnościami czy anemią.

Kał – lamblie – badanie w kierunku choroby wywołanej zarażeniem pierwotniakiem Gardia lamblia

Kał krew utajona – badanie, które pozwala na wykrycie krwawienia z układu pokarmowego. Badanie profilaktyczne we wczesnym wykrywaniu nowotworów przewodu pokarmowego

CRP – wskaźnik stanu zapalnego w organizmie. Występuje w przebiegu chorób zapalnych i nowotworowych

CEA – badanie w kierunku nowotworów przewodu pokarmowego m.in. rak jelita grubego, żołądka, trzustki i wątroby.

AFP – badanie w kierunku raka wątroby, żołądka i dróg żółciowych

UWAGA:

Powyższe Informacje mają charakter informacyjny oraz edukacyjny. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być rozpatrywane łącznie z aktualnym stanem klinicznym pacjenta. Skontaktuj się z lekarzem w celu interpretacji wyników. Tylko lekarz może dokonać prawidłowej oceny wyników badań laboratoryjnych.