Przychodnia Grabów

ul. Samsonowska 1,
02-829 Warszawa

tel.: 22 744 01 06,   22 644 01 06

e-mail: przychodnia [at] grabow.med.pl*

* powyższy mail nie służy do umawiania terminów porad lekarskich
   ani przesyłania informacji medycznych