Cennik - Przychodnia Grabów
Cennik usług medycznych
UsługaCena zł
Wizyta w gabinecie lekarza specjalisty medycyny rodzinnej100
Wizyta u lekarza uprawnionego do badania kierowców200
Pomiar ciśnienia10
Pomiar poziomu cukru glukometrem10
EKG bez opisu30
EKG z opisem50
Iniekcja domięśniowa/podskórna30
Szczepieniaceny dostępne w przychodni
Badania laboratoryjneceny dostępne w przychodni
Świadczenia lekarza poz dla osób posiadająch w naszej przychodni aktywną deklarację wyboruBezpłatnie
Świadczenia lekarza poz udzielane w stanach nagłych świadczeniobiorcy spoza ow oraz z terenu ow, ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówBezpłatnie

 
 

Cennik orzeczeń i zaświadczeń
 
UsługaCena zł
Orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie wydawane w ramach NFZ związane z dalszym leczeniem bezpłatnie
Orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie wydawane w ramach NFZ związane z rehabilitacjąbezpłatnie
Orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie wydawane w ramach NFZ związane z niezdolnoscią do pracybezpłatnie
Orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie wydawane w ramach NFZ związane z pomocą społecznąbezpłatnie
Orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie wydawane w ramach NFZ związane z zasiłkiem pielęgnacyjnymbezpłatnie
Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika100
Pozostałe orzeczenia lub zaświadczenia lekarskie100