Celem publikowanych na stronie treści, nie jest nakłanianie do korzystania z usług medycznych świadczonych przez przychodnię. Informacje podawane na stronie dotyczące zakresu usług medycznych publikowane są wyłącznie w celu promocji zdrowia. Żadnej z informacji zawartych na stronie nie należy interpretować jako zachęty do korzystania z usług medycznych świadczonych przez przychodnię.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały zebrane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne, jednak przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, aktualność oraz rzetelność zamieszczonych informacji. Wszelkie informacje zawarte na niniejszej stronie mogą być przedstawione w formie niepełnej, skróconej lub mogą być przedawnione i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

Strona internetowa przychodni zawiera linki do stron osób trzecich. Przychodnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na stronach, do których kierują linki. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, czyni to na własną odpowiedzialność.